News // Latest News

25Jan

(Dutch) We are hiring: Vacature beleidsmedewerker RVZ/PFA


25 January 2022

Vacature beleidsmedewerker Redersvereniging voor de Zeevisserij (RVZ) / Pelagic Freezer-trawler Association (PFA) Klik hier voor de PDF versie

 

De RVZ/PFA is op zoek naar een energieke jonge professional die met ons de belangen wil behartigen van de Nederlandse pelagische visserijbedrijven en van hun dochter-ondernemingen in het buitenland.

 

Voel je je thuis in de wereld waar politiek en overheid, wetenschap, bedrijfsleven, belangen-organisaties en ngo’s bij elkaar komen? Zet je graag je tanden in complexe Europese en internationale besluitvormingsprocessen? Wil je tastbaar bijdragen aan een duurzame visserij? Dan is werken bij een van de belangrijkste visserijorganisaties in Europa iets voor jou!

 

De RVZ en de PFA

De RVZ is de belangenbehartiger en producentenorganisatie (voor het quotumbeheer) van de pelagische rederijen in Nederland[1], de PFA is daarvan het verlengstuk als internationale belangenbehartiger namens dezelfde rederijen én hun dochterondernemingen in de pelagische visserij in het buitenland (Duitsland, Frankrijk, Litouwen, Polen en het Verenigd Koninkrijk). Onze leden zijn succesvolle, verticaal geïntegreerde familiebedrijven die zich bezighouden met het vangen, verwerken, distribueren en exporteren van pelagische vis zoals haring, makreel, blauwe wijting, horsmakreel en sardines. Pelagische vissoorten worden in het wild gevangen (niet voor kweek), migreren over grote afstanden en zwemmen in grote, dichte scholen. PFA-leden vissen alleen voor menselijke consumptie en leveren een belangrijke bijdrage aan de voedselzekerheid in vooral West-Afrikaanse landen.

 

De RVZ/PFA en haar leden staan voor verantwoordelijke visserij. Pelagische visserij is efficiënt, heeft geen impact op de zeebodem, kent een zeer lage bijvangst en heeft de laagste CO2-voetafdruk van alle vormen van dierlijke eiwittenproductie. We vinden het cruciaal dat het visserijbeheer goed wetenschappelijk onderbouwd is. Daarom helpen we met ons eigen onderzoeksprogramma onder leiding van een topvisserijwetenschapper ervoor te zorgen dat de visserij steeds gegevensrijker wordt.

 

Het RVZ/PFA-team heeft zijn thuisbasis in Zoetermeer en bestaat momenteel uit 7 personen: voorzitter, beleidsmedewerker (deze functie), chief science officer, medewerker arbeidszaken, communicatiemedewerker, financieel medewerker, office manager. Uiteraard werken we veel samen met de medewerkers van onze Nederlandse leden in IJmuiden, Den Haag (Scheveningen) en Katwijk (Valkenburg). Meer informatie over onze werkzaamheden is te vinden op www.pelagicfish.eu en onze Twitter- (@PFA_eu) en LinkedIn-pagina’s.

 

 

De functie

De functie bestaat in grote lijnen uit twee sets van werkzaamheden:

 

1) Beleidsbeïnvloeding en onderhandelingen

Samen met de voorzitter van de RVZ/PFA zorg je voor het totstandkomen en uitdragen van onze standpunten ten aanzien van beleidsvoorstellen en internationale onderhandelingen. Je neemt daartoe onder meer deel aan overleggen van internationale koepelorganisaties en adviescommissies en bent ook als waarnemer aanwezig bij onderhandelingen tussen de EU en andere partijen. Actuele en terugkerende onderwerpen, vaak met veel (politieke) gevoeligheden gepaard, zijn de evaluatie van het Europese Visserijbeleid, de nieuwe samenwerkingsrelatie na Brexit tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, gezamenlijk visserijbeheer in de Noordatlantische Oceaan en de Noordzee met de andere ‘kuststaten’ (naast de EU Noorwegen, VK, IJsland, Faeröer, Groenland en Rusland) en de visserij-mogelijkheden onder de partnerschapsakkoorden van de EU met Marokko en Mauritanië (hiervoor ben je namens de PFA de eerste contactpersoon voor de Europese Commissie).

 

2) Quotumbeheer

De RVZ heeft als producentenorganisatie de taak om de aan de pelagische rederijen in Nederland verstrekte visquota te beheren. Jij bent hierin de spil. Je zorgt ervoor dat de rederijen hun vismachtigingen ontvangen van de overheid, dat zij niet meer vangen dan zij wettelijk beschikbaar hebben en je optimaliseert waar mogelijk de inzet van de quota. Dat wil zeggen dat je binnen de wettelijke kaders (hoofdzakelijk de jaarlijkse EU-verordening over de vangstmogelijkheden) bijvoorbeeld gericht gebruik maakt van flexibiliteit tussen jaren en visgebieden en dat je de coördinatie voert en onderhandelt over ruilen met andere partijen, meestal in het buitenland. Deze ruilen lopen via de EU-lidstaten en daarom onderhoud je een actieve samenwerkingsrelatie met de Nederlandse overheid, in het bijzonder de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 

De RVZ/PFA is een flexibele werkgever die aantrekkelijke, marktconforme arbeids-voorwaarden biedt. Zo kunnen passende afspraken worden gemaakt over gedeeltelijk thuis werken en behoort een lease-auto tot de mogelijkheden.

 

Wie ben jij?

Je hebt een academisch werk-/denkniveau en zo’n 2 tot 5 jaar werkervaring. Belangrijke competenties die je bezit zijn netwerkvaardigheid, samenwerken, analytisch vermogen, politiek-bestuurlijke sensitiviteit, helder communiceren in het Nederlands en in het Engels, overtuigingskracht en initiatief nemen. Je bent in staat om nauwkeurig te werken met cijfers en om de langetermijneffecten van kortetermijnacties te voorzien. Je bent bekend met Nederlandse en Europese besluitvorming en kunt een gefundeerd oordeel geven over beleidsvoorstellen (kennis van visserijbeleid is een pré). Met regelmaat in Brussel of elders in het buitenland verblijven is geen probleem voor je en geeft je juist extra energie. Je houdt van divers werk en schakelt makkelijk tussen je taken. Maar vooral ga je graag de uitdaging aan om mee te werken aan toekomstbestendig visserijbeheer in Europa, met als doel dat onze leden duurzaam kunnen blijven ondernemen.

 

Solliciteren

Ben jij wie we zoeken? Stuur dan uiterlijk 20 februari een korte motivatiebrief en je CV naar theddema@pelagicfish.eu, t.n.v. Tim Heddema, voorzitter RVZ/PFA. Wil je meer weten voordat je besluit te reageren? Neem dan gerust contact op via genoemd e-mailadres of telefonisch: +31625045602.

 


[1] Cornelis Vrolijk/Jaczon, Parlevliet & Van der Plas en W. van der Zwan & Zn. 

Infographic

PFA represents the interests of nine European freezer-trawler companies involved in pelagic fishing activities for human consumption.

Learn more about the PFA policy of sustainable and responsible production.

Check our certified
fisheries.